دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1394

جاهلیت مدرن

وقتی می گوییم عاشورا زنده است تا تاریخ زنده است بی شک باید بپذیریم که "" خرافات "" عاشورا نیز با تاریخ زنده است. هر روز شکل و شمایل جدیدی به خود می گیرد و خود را در لباس مدرنی بر شما عرضه می کند. 

آنچه دراین میان مهم است دو چیز است : 1- بازشناسی این خرافات مدرن   2- مبارزه با آنها


و صدالبته تاریخ بشریت گواه خوبی است که شما بپذیرید مبارزه با خرافاتی که گاهی از اعتقادات یک قوم محکم تر است ، کاری بس سترگ است و گاه به قیمت نابودی مبارز. اما این نباید دلیلی باشد تا در راستای زدودن خرافات از این حادثه عظیم تاریخ ساز از تلاش و کوششمان فرو گذاری کنیم .

آنچه این روزها بازار داغی به خود دیده است ، پدیده ماشین نویسی  با موضوعیت محرم است. جدا از اینکه طبق قوانین راهنمایی رانندگی این کار خلاف محسوب می شود زیرا با عث کاهش دید راننده و حواس پرتی  می شود از نظر فرهنگی  به گمانم به جای فرهنگ سازی  ، گاهی ترویج ضد فرهنگ ست. 

البته هرگز قصدم تعمیم این مسئله به همه کسانی که در این ایام وسایط نقلیه خود را به جملاتی در شان امامشان تزیین می کند نیست . مخاطبم کسانی هستند که به جای الگو برداری عملی ازسیره حسینی ، متاسفانه محرم  خود را در مدل موی سر، تیپ مشکی خود ، آرایش صورت ، تزیین متفاوت ماشین و ... می بینند. 


بیاییم به جای این خرافات مدرن ، اصل و اساس این واقعه تاریخ ساز را به جهانیان معرفی کنیم.


( تعداد کل: 14 )
   1      2      3      4      5      ...      14      >>