شناسنامه مرتضی عابدی اردکانی
 
نام مرتضی عابدی اردکانی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 48
درباره من سالهاست می نویسم ، گاهی برای خودم ، گاهی برای شما و گاهی برای هیچ کس با عشقم ( شغلم) زنده ام و بهترین سرمایه های زندگیم شاگردان همیشه مهربان و وفادارم بوده اند از مشهد تا اردکان ............ خط افقی به امتداد 25 سال

کشور ایران  
شهر اردکان یزد

تحصیلات کمی فلسفه خوانده ام  
شغل معلمی  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها