چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394

مرد خاکستری شهر !!!!


این روزها و روزهای آتی را حتما خوب رصد کنید. هرچه به هفتم اسفند آنهم در سال "" هم دلی و هم زبانی "" نزدیک می شویم برخی تحرکات برخی دوستان نه نشان از هم دل دارد ونه هم زبانی


مانده ایم در کار خدا..... یک بام و دو هوا  وحشتناک در کشور و صد البته در شهرمان حاکم است. برخی این روزها انگار رئیس خاکستری شهر شده اند ، به این و آن مقام و مسئول زنگ می زنند ، پیامک می دهند ، و نمی دانم شاید تهدید هم بکنند که چرا این آقا یا آن  آقا در اینجا یا آنجا دعوت شده است و سخنرانی می کند .


خدا را شکر که حافظه ملت هنوز "" فرمت """ نشده است و یادمان نرفته است که چه کسانی از پول و امکانات چه کسانی در ایام منتهی به انتخابات چگونه برای معرفی خود استفاده کردند و ....


بگذریم.


شهرباید بر مدار قانون بچرخد . فقدان قانون یعنی مرگ تدریجی یک اجتماع . و دوستان دل واپسی که این روزها شاخک های "" قانون مداری "" یشان بدجور تحریک شده است و حساسیت نشان می دهد ، خیلی مضطرب نباشند. خدا را شکر قانون ساز و کار برخورد با متخلف را به خوبی روشن کرده است وگرنه فلسفه وجود هیئت های نظارت و اجرایی کان لم یکن تلقی میشد.


و اما یک خواهش :

بی شک منویات رهبری در حضور حداکثری مردم در صحنه باید نصب العین همگان قرار گیرد. چه در عرصه باشکوهی چون انتخابات و چه دیگر صحنه ها . خدای ن;رده دینمان رافدای دنیای دیگران نکنیم .دیگرانی که گاهی در دفاع از عملکردشان خودمان هم شرمنده ایم .

...............................

( تعداد کل: 18 )
<<      1      2      3      4      5      ...      18      >>