پنج‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1394

من اصبح ...


این روزها که "" مسلمان "" بودن یک جرم و "" شیعه "" بودن یک دلیل برای کشتن است ، خدایا با تو پناه می بریم. از راه دور دستمان از کمک به آنانی که در آتش  گروه های افراطی و تکفیری می سوزند ، کوتاه است  . اما ندایمان به ندای رسولمان بلند که من اصبح و لم یهتم بامور المسلم  فلیس بمسلم.


در گروه های مجازی و حقیقی چه می گذرد؟؟ کدام کمپین برای زدودن این ننگ راه افتاده است ؟ کدام پروفایل مشکی شد و یا کدام دستی بر کیبوردی لغزید تا این جنایت را محکوم کند؟؟؟


ما را دیگران چگونه دارند تربیت می کنند که خود غافلیم ؟؟؟ کافی است حیوانی در آن سوی دنیا شکارشود  !!!    اسیر شود!!    گرسنه شود !!!   ندای مدافعان حقوق بشر گوش فضای مجازی را کر می کند اما این روزها همه روزه سکوت گرفته اند .!!!!!!!!!!!


این روزها در آفریقای همیشه مظلوم ، آدم ذبح می کنند .  در سوریه و عراق و .... نسل می سوزانند ، کجایند مدعیان دروغین حقوق بشر ؟؟؟؟؟؟؟ دیگران را رها ساخته ایم چون یقین داریم منافعشان بر مطالبشان می چربد اما خود را چرا اینگونه به خواب زده ایم ؟؟؟ ما را در جنگ نرم چگونه فریب داده اند که نسلمان را تربیت شده جنگ قبائل ساخته ایم بی آنکه بدانیم جرم مسلمان بودن در این روزگار چیست ؟؟


ما انسانیم و این روزها انسان می کشند، رسالت خطیر نویسندگی و قلم به دستی ایجاب می کند از این راه دور فریاد برآوریم و این جنایات را محکوم کنیم  ،


آری برادر :  مارا خوب فریب داده اند ، سرگرم نموده اند و هدفمند "" تربیت "" می کنند ، دیگر ما "" ما "" نیستیم .( تعداد کل: 18 )
<<      1      2      3      4      5      ...      18      >>