شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1394

سال هم دلی

.


سالمان نوشد با همه کهنگی و مندرسیش می تواند یک فایده مهم داشته باشد و آنهم "" تجربه ""


اکنون که با تاکید مقام معظم رهبری امسال سال همدلی و هم زبانی خاصه میان دولت و مردم نامیده شده است ، باید به انتظار نشست و دید که چگونه این فرمایش متین نصب العین قرار می گیرد.


وحدت و همدلی نیاز بنیادین این روزهای جامعه ماست. خدا کند خیلی ها بااین وجه تسمیه بیدار شوند. 


.

( تعداد کل: 16 )
<<      1      ...      12      13      14      15      16