شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1395

به طعم خلوت به بوی قربت


اعتکاف ، تنها شدن نیست ، تنها بودن نیست ، خلوتی است با بهترین معبود ، در این بهترین خلوت ، هرگز نه تنهایی  که بس تو را د ر خود ، حضوری است با خدا.


گزارشی مختصر از آنانی که سه روز را در جامع شهر به خلوت نشستند تا آنچه در خود دارند بیرون ریزند تا او را جایگزین  آن کنند.  همراه لنز دوربینی  باشید که تنها دلخوشیش حضور دراین جمع بی ریا بود. 


دست همه عزیزان دست اندر کار این سنت حسنه ، درد نکند.   خسته نباشند. وتقبل منا هذا القلیل 


..
( تعداد کل: 236 )
<<      1      2      3      4      5      ...      236      >>