جمعه 2 تیر‌ماه سال 1396

اگر من یک مسئول بودم

.

مسئولیت پذیری  ،   جنبه ها و ثمرات آن


به قلم : مرتضی عابدی اردکانی


مقدمه :

فلسفه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی انسان به اعمال و کردارش ، ریشه در قوه اختیار انسان دارد. در طول تاریخ فکری بشر ، همیشه میان جبرگرایی و اختیارمسلکی انسان ، میان علما و قاطبه عموم مردم ، نزاعی فکری به گستره تاریخ بوده است ، نزاع های فکری که هرگز به نتیجه واحدی نرسیده و همیشه طرفداران هرکدام از این دو نظریه ، خود را محق دانسته و قیافه حق به جانبی گرفته اند.

پر واضح است که فلسفه مسئولیت در گرو پذیرش  اصل فلسفی " مختار بودن " انسان نسبت به اعمال و رفتار خود است و تا این مهم تبیین نشود ، صحبت از مسئولیت ، گزافه ای بیش نیست.

چکیده :

برمبنای دو دیدگاه غالب  درعالم خرد و  تفکر، انسانها یا مختارند یا مجبورند ،                      بر اساس آ موزه های دینی اسلام ، انسان  نسبت به اعمال و رفتارخود مسئول بوده و نمی تواند با فرافکنی ، حق مسئولیت را از خود سلب کرده و خود را نسبت به  پذیرش مسئولیت های اجتماعی  بی توجه و لاابالی نشان دهد.
ادامه مطلب را پیگیر باشید.  


.

ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 11 )
<<      1      ...      7      8      9      10      11