X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1394

فی مذمت ، الوعده لا وفاگویند: الکریم اذا وعد وفی، باری به برهان خلف شاید اینگونه بتوان برداشت نمود که: لاکریم اذا وعد خلف

این مقدمه سنگین فلسفی مانند، ازآن حیث کتابت گردید که تلنگری بر جماعت وعده فرما در شهرمان شود.
آنانی که گویی مادر زاد گلنگ در دست ، کل ایام در حال "" آغاز پروژه "" هستند. وصدعجب که آلزایمر هم بد دردی است ،چون شش ماه نشده از عید ،یادمان میرود که این پروژه ، کلنگی قبلا نوش جان کرده است. اما به قول شاعر :

میان کلنگ من تا کلنگ تو
تفاوت از زمین تا آسمان است

پیری میگفت: یک شهر آباد ، به از صد شهر ویران ، البته این پیرخیالی ظاهرا گذری بر شهرمان نداشته که بنگرد یک شهر پراز چاله چوله ، یک شهر لبریز از پروژه های ناتمام، یک شهرکلا دست و پا انداز (( ورتفون )) و کلا یک شهر..... از هزار شهر او برتر است.

والقصه بماند که اگر این کلنگ کوبیدن ها آبی ندارد ،لاجرم برای ضارب آن یحتمل نانی فراوان دارد.

این بود طنز نامه امروز، ازخوانندگان معزز،مستدعی است به جای پیداکردن پرتقال فروش، مصادیق را در شهر که الحمد لله ازعدد انگشتان تقریبا دودست هم فزونند ، پیدا کنند.
بیت :
توکه دایم به فکر انتقادی
نشاید که نامت نهند شهروندی

امضا : الاحقر

( تعداد کل: 11 )
<<      1      ...      3      4      5      6      7      ...      11      >>