سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1394

حق مسلم

این روزها توافق هسته ای نقل همه مجالس است . چه موافقان و عاجلان انجام این مهم و چه دلواپسانی که هنوز بیش از رهبری از بصیرت خود مایه می گذارند!!!


اما به گمان حقیر ، آنچه بیش از توافق برای ما ارزشمند است رفع تحریم از از ارزشهای اخلاقی جامعه ماست که سالهاست به بوته فراموشی سپرده شده است . تحریم هایی که خود وضع کرده ایم !!!!!


دنبال توافق خوب یا بد نباشیم ، دنبال رجعت به صداقت ، عدالت، صراحت و حقیقت باشیم. مشکل جامعه  را توافق هسته ای حل نخواهد کرد ، تا زمانی که خودمان بر سر ارزشهای اخلاقی و آرمانهای انسانی با یکدیگر توافق نکنیم .


تیم هسته ای زحمت خود را کشیده است ، دست مریزاد و خسته نباشند . اما اکنون نوبت آحاد جامعه ایرانی است که در خیزشی حماسه وار ، نشان دهد که :


"" اخلاق "" حق مسلم ماست .
.( تعداد کل: 7 )
<<      1      2      3      4      5      ...      7      >>