سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1394

جاهلیت مدرن

این روزها خیلی از واژه ها ملقب به "" مدرن "" و حتی "" پست مدرن "" شده اند . خیلی ها به کار می برند بی آنکه مغز کلام را به تعمق نگریسته باشند.


صدالبته اینکه هر واژه ای سوای بار لغوی که دارد خود مبین مصادیق به روز خود نیز می باشد ، مصادیقی که شاید به مذاق دینی ، اخلاقی و یا عقلی ما خوش نیاید.


"" جاهلیت مدرن "" هرچند واژه ای جدید الاستعمال نیست اما ورود آن به دایره فرهنگ لغات ما ایرانی ها ، آنهم در روزهایی که واقعا جهان بشریت دردش را بیش از هر زمان دیگر می کشد ، شاید در نوع خود "" مدرن "" باشد.مقام معطم رهبری :


آنها تلاش دارند تا دشمن اصلی را که استکبار و وابستگان آنها و صهیونیست ها هستند، در حاشیه نگه دارند و کشورهای اسلامی را در مقابل یکدیگر قرار دهند، بنابراین باید با این سیاست که همان جاهلیت مدرن است، مقابله کرد.


تجربه 35 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، نشان داده است که امت بزرگ اسلامی با حفظ دو اصل «بصیرت» و «عزم و همت» می تواند در مقابل این جاهلیت بایستد و آن را شکست دهد.این خط راه به خوبی نشان می دهد که جاهلیت از لباس مندرس خود در آمده و در هیئتی جدید و مدرن ، بیش از هر زمان دیگر جوامع بشری را نشانه رفته است.


اکنون وظیفه علما ، خطبا و بزرگان است که در بیان و معرفی مصادیق "" جاهلیت مدرن "" بیش از گذشته کوشا بوده و ضمن ارایه مصادیق ، راه کارهای مبارزه با این درد نوین جوامع بشری را نیز فرا رویمان گذارند...

( تعداد کل: 13 )
<<      1      2      3      4      5      ...      13      >>