یکشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1393

شهر شلخته

اول سلام


و اما بعد


اردکان را از قدیم به یونان کوچک شهرت داده اند و همیشه دلیلش را کثرت اهل هوش و دانش نامیده اند ، اما نگاهی به یک سال اخیر شهر ، این وجه تسمیه را زیر سوال برده است.


از ورودی شهر گرفته که مثلا آن بازارچه تنها مشغول ایام عید و کلا متروک عرض سال بگیر .................. تا بی تدبیری زعمای شورای شهر در تخریب دست ساخته های خود آنهم در کمتر از سالی نظیر بازار روز ولی عصر (عج)


از آشغال های به جا مانده در میدان آزادی بعد از کندن و بردن المان و نصب چند انار نه چندان زیبا بگیر تا زشت کردن نمای کوچه های تعریضی نظیر خیابان شهید شابلی که واقعا جز فاجعه بصری عواقبی برای شهروندان ندارد.


از طرح های دروغین در حال اجرای هفته دولت شهرداری و شورای شهر بگیر که بنرهایش سطح شهر را پر کرده بودند تا نحوه جمع اوری آشغال و زباله که در نوع خود قابل تامل و حسرت است.


از وضعیت اسفبار بهداشت و درمان در این شهر بگیر که امان هرمریض مراجعی را بریده است تا تکریم ارباب رجوع در برخی ادارات شهر که واقعا لایق دریافت iso مشتری مداری هستند.


آیا این است یونان کوچک ، اگر این است آیا کسی از خود نمی پرسد پس در  یونان بزرگ چه افتضاحی است. کسی نمی پرسد آنجه چه چیز مدیریت می کند .


بگذاریم و بگذریم .....


من یقین د ارم که مدیریت این شهر در خیلی از سطوح لایق و درخور مردمان این شهر نیست ، چرا شورای شهر به خود نمی آید ، چرا دست و بال شهرداری با اینهمه پول بسته شده است چرا آقای فرماندار قاطعیت بیشتری خرج نمی دهد.


اردکان شهر شلخته ها شده است . از آدمهایی که هیچ تناسبی با مردم شهر ندارند حتی در پوشش گرفته تا کثیفی سطح شهر که حال هر شهروندی را به هم می زند.


چطور می خواهیم یک ماه دیگر میزبان مسافرین نوروزی باشیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آقای شهردار آیا این اردکان برازنده مسافرین است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


( تعداد کل: 14 )
<<      1      2      3      4      5      ...      14      >>