یکشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1393

بوی مهر


کمی بیشتر از یک هفته دیگر به بازگشایی مدارس مانده است. مهری که هرچند دانش آموزان آنهم نه همه آنها نامش را "" تیر "" نهاده اند اما می توان مدرسه ای ساخت به وسعت دل همین دانش آموزان 


ازآن کودک کوله به پشتی که با هزار شوق و ذوف سال اول خود را شروع می کند تا از "" بابا آب داد "" کلاس اول  به "" گسسته "" و "" زیست "" و "" فلسفه "" سال پیش دانشگاهی برسد ، همه و همه بی شک تنها و تنها به یک چیز می اندیشند وآن هم رشد و تعالی 


http://qwerty1340.persiangig.com/image/5a61717dddc3.jpg


براین باورم که در مدارس دو ارتقاء و سازندگی باید در اولویت باشد و بس 1- ایمان و اخلاق 2- درس و تعلیماین کوتاه باشد تا مجالی مفصل


..

( تعداد کل: 21 )
<<      1      ...      3      4      5      6      7      ...      21      >>