شنبه 29 شهریور‌ماه سال 1393

خسته نباشی سفت و سخت

دیروز برای برپایی یک حرکت عمومی که توسعه و ترویج آن می تواند آثار و اثرات بسیاری خوبی داشته باشد ، جماعت زیادی زحمت کشیده بودند.


چه عزیزانی که جلو دوربین بودند و چه آنانی که پشت دوربین بودند و کسی آنها را ندید. مخصوصا عزیزان شهرداری که در هرچه بهتر برگزار شده مراسم پیاده روی دیروز سنگ تمام گذاشتند.


جا دارد به تک تک این عزیزان خسته نباشید گفت و  آروز نمود که ورزش همگانی مخصوصا پیاده روی توسعه و ترویج یابد. ( تعداد کل: 21 )
<<      1      2      3      4      5      ...      21      >>