سه‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1393

روزش حتی در نبودش مبارک

نیم ساعت پیش

خدا را دیدم

که قوز کرده با پالتو مشکی بلندش

سرفه کنان

در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت

و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد

آواز که خواند تازه فهمیدم

پدرم را با او اشتباهی گرفته ام ...

" حسین پناهی "

 

( تعداد کل: 22 )
<<      1      ...      3      4      5      6      7      ...      22      >>