دوشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1393

دغدغه های یک مدیر

صبح بخیر آقای رئیس:هر مدیری بی شک دغدغه های بیشماری دارد ، از امور مالی اداره گرفته تا رتق و فتق ارباب رجوعینی که هرکدام با توقعات و انتظارات خاصی به پشت میز ریاست مدیران می رسند.


اما شاید دغدغه های یک مدیر آموزش و پرورش فراتر از دل مشغولی ها و دلواپسی های سایر مدیران باشد. چون اهمیت و دایره شمول شغلش فراتر از هر نهاد و اداره ای در شهر است و این مدیر باید در گذر کشتی بحران زده آموزش و پرورش از گرداب هولناک حوادث مترقبه و غیر مترقبه ، ناخدایی نوح مانند باشد. 


نگاه این روزنوشت و شاید روزنوشت های بعدی این وبلاگ اندک تلاشی است  تا چراغی حتی کم فروغ در تجلی دغدغه های فرا روی آموزش و پرورش شهرمان باشد. 


دلواپسی هایی که امروز شاید همه کسانی که حتی از دور دستی بر آتش فرهنگ و تعلیم و تربیت شهر دارند ، برایشان دغدغه فکری باشد.


ادامه دارد.....

( تعداد کل: 22 )
<<      1      2      3      4      5      ...      22      >>